Engelska Swedish

När du söker en tjänst via oss kan du bli ombedd att genomföra arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Här kan du läsa mer om vad testerna mäter och varför vi använder dem som ett komplement i våra processer.

För en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess

Vi vill att alla kandidater ska ha samma möjligheter att lyckas i en rekryteringsprocess, och för att göra ett så rättvist och fördomsfritt urval som möjligt använder vi oss av arbetspsykologiska tester från Alva Labs. Testerna syftar till att bättre förstå vem som passar bäst i vilken typ av roll. På det sättet vill vi kunna erbjuda våra kandidater rätt jobb, och våra kunder rätt kandidater.

Personlighet och logiskt tänkande

Som kandidat innebär det att du får göra ett personlighetstest och ett logiskt test. Personlighetstestet fångar hur du sannolikt uppfattas, jämfört med andra. Det logiska testet fångar hur lätt du har för att se samband och mönster. Båda testerna mäter egenskaper som påverkar hur du agerar på jobbet, och i vilken typ av roll du sannolikt kommer komma till din rätt.

Vill du läsa mer om hur testerna fungerar och vad de mäter? Du hittar mer information här om personlighetstestet och logiktestet.

Erfarenhet är inte allt- vi tror på din potential!

Olika personer passar för olika jobb- medan någon är en perfekt fastighetsförvaltare, är någon annan som klippt och skuren för att vara kravanalytiker. Det som avgör vem som är bäst lämpad för en viss roll är en svår och komplex fråga att svara på, men i grova drag kan man beskriva att det handlar om tre delar.

För det första spelar en persons kunskap in, att vara kunnig inom sitt område gör det enklare att navigera och göra ett bra jobb. För det andra påverkar erfarenhet och bakgrund. Att ha arbetat med samma saker tidigare gör det ofta lättare att ta sig an ett nytt uppdrag. Det som dock har störst betydelse är den tredje aspekten, nämligen en individs potential. Potentialen är de stabila personliga egenskaper som gör varje person unik. Vi på Newton Rekrytering är alltid mest intresserade av vem du är som person. Först när vi förstår vem du är, kan vi matcha dig mot en lämplig roll på bästa sätt.