Engelska Swedish

Långsiktig satsning eller tillfälligt behov av förstärkning? Vi erbjuder en rad olika tjänster för att se till att utvecklingen tar rätt riktning.

Rekrytering
Konsultuthyrning & interimslösningar
First & Second opinion
Validering av kompetens inom Fastighetsyrken (FAVAL)