Engelska Swedish

Newton Rekrytering- en modern rekryteringsbyrå

I en annars så traditionsstyrd bransch vill Newton Rekrytering utmana och inspirera. Vi vill bidra till en mer hållbar rekryteringsmodell med stort engagemang, moderna system och korta ledtider.

Främst två branscher

Genom vårt moderbolag Newton är vi väletablerade och har mycket god kännedom främst inom fastighetsbranschen, samhällsbyggnadssektorn och stora delar av IT-branschen.

Mer än rekrytering

Newton Rekrytering erbjuder rekrytering, interimslösningar och konsulttjänster När ni som organisation anlitar Newton Rekrytering ska vi verka för att förstå olika utmaningar med olika uppdrag. Tillsammans med Newton kan vi även inbegripa utbildning i rekryteringsprocesserna. Newton är också ett certifierat testcentra för validering av yrkesroller inom fastighetsbranschen.

Örat mot rälsen

Newton Rekrytering tar hand om hela processer så att ni som organisation ska kunna ha fullt fokus på kärnverksamheten. Det som skiljer oss från många kollegor är att vi, tack vare alla befintliga samarbetspartners, ständigt har örat mot rälsen. Och att vi arbetar hållbart och långsiktigt.

Kandidatupplevelse

Vi tror på en tydlig och modern rekryteringsprocess. Öppna, ärliga och transparenta dialoger är en självklarhet för oss. Vi värnar om kandidaterna och fokuserar därmed också på kandidatupplevelsen genom hela processen.